Eigen verklaring

Eigen verklaring snel en eenvoudig invullen

Voor het aanvragen van een praktijkexamen is het invullen van een eigen verklaring verplicht. Het CBR beoordeelt namelijk of je rijgeschikt bent. Er wordt aan de hand van een vragenlijst beoordeeld of je geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Deze vragen gaan over je gezondheid. Om jou alvast een idee te geven hebben wij enkele vragen die gesteld worden hieronder op een rij gezet.

1.  Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?
2.  Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?
3.  Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel?
4.  Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

 

De overige vragen kunt u vinden op de site van het CBR.

Checklist v1

Vragen met een ja/nee beantwoord en nu?
Als je alle vragen met een ‘nee’ hebt beantwoord, dan is er geen probleem en valt er niet veel te beoordelen. Zijn er één of meerdere vragen die van toepassing zijn op jou en die je dus met een ‘ja’ hebt beantwoord, dan zal het CBR moeten beoordelen of je het examen mag afnemen. Je zal dan een ‘Eigen verklaring’ moeten kopen via de site van het CBR (mijn.cbr.nl) en deze samen met een doktersverklaring moeten opsturen naar het CBR.

 

Begin op tijd met het aanvragen
Bij het beantwoorden van één of meer vragen met een ‘ja’, zal het CBR moeten beoordelen of je het praktijkexamen mag afnemen. Na het opsturen van de benodigde documenten zal het CBR contact blijven houden met jou over de beoordeling van jouw rijgeschiktheid. De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige gevallen, afhankelijk van verschillende situaties, lang duren (bijvoorbeeld vier maanden). Daarom is het handig om ruim van te voren een ‘Eigen verklaring’ in te vullen en deze op te sturen.